Purpose of public benefit corporation ICER Prague, o.p.s. is to create environment for creation of internation scientist teams….

…. sestávajících ze špičkových akademiků pro řešení projektů základního a aplikovaného výzkumu v oblasti ekonomie, hospodářské politiky a práva v České republice. Do těchto týmů budou začleňování akademici, studenti doktorského studia a nadaní studenti českých univerzit, převážně ovšem Vysoké školy ekonomické v Praze. Činnost ICER by měla přispět k vytvoření atraktivních podmínek, které by podnítily motivaci studentů doktorského a magisterského studia věnovat se vědecké práci a preferovat akademickou kariéru v České republice před kariérou v soukromém sektoru či v zahraničí.

Cílem obecně prospěšné společnosti ICER Prague, o.p.s., jsou vědecké výstupy v oborech ekonomie, práva a hospodářské politiky, které budou zaměřeny na řešení společenských problémů v EU a v České republice.

Druh obecně prospěšných služeb:

• Vědecká činnost ve formě working-paperů, statí a studií.
• Pořádání workshopů, kolokvií, seminářů, přednášek z ekonomie a hospodářské politiky
• Provozování internetového portálu věnovaného činnosti ICER Prague, o.p.s.

Annual report for 2013 can be found here.